Preferată
Producţia
Preţuri
Pentru contacte
          
     Uzina de Utilaj Termotehnic din Floreşti a fost fondată pe 14.06.1944 pe baza unor ateliere mici de mărimi diferite, ca combinat în anul 1963 a fost transformat în instalaţie de reparaţii mecanice. În anii 60 a început devenirea uzinei ca o întreprindere industrială, se introduce tehnică nouă, echipament, se obişnuiesc tehnologii noi. Multe schimbări au avut loc la uzină în anii 1979 şi 1980: pentru turnătorie începe producerea conducta de tip vertical pe modele elaborate anterior, e finisată reconstruirea atelierul de turnătoire, se exploatează terenurile de formare şi turnare, se dă în exploatare noua cazagerie; este finisat montajul şi este stăpînită linia de asamblare de turnare; este pregatită suprafaţa pentru construirea unui nou atelier mechanic şi altele.
           În anul 1984 se dă în exploatare atelierul mecanic, noua linie de turnare a metalului, se completează parcul-auto, se face rost de utilaje şi echipamentе noi.
          În anul 1995 uzina devine o societate pe acţiuni. Este nevoie de a regla noi legături pentru obţinerea materiei prime şi realizarea producţiei. Cu scopul economiei şi lucrului lin la uzină se construieşte propria substaţie diesel , se restaurează propria sursă de apă.
             Începînd cu anul 2000 , la uzina  se efectuează reconstruirea coptorului şi este creată sistema 3-etape a epurării cu scopul de a micşora poluarea mediului înconjurător. Pe teritoriul uzinei este condus gazul natural şi sînt instalate sisteme de autoîncălzire pe secţiuni şi încăperilor interne a uzinei. În secţiile cu condiţii nocive pentru lucru muncitorii sînt asiguraţi cu lapte şi salopete. Este introdus sistemul modern  de contabilitate şi raportare folosind programe la calculator.
                Este efectuată o muncă enormă de a lărgi asortimentul turnare a furnalului, de a îmbunătăţi calitatea şi de a dezvolta noile tipuri a producţiei.

Procurăm de la persoane juridiceresturi de fier şi de metale neferoase.
© 2012 «Uzina de Utilaj Termotehnic Floreşti».
Created by Botezat Olga