Macinător de struguri

Mărimile
- înălţimea = 460 mm;
- lăţimea = 400 mm;
- lungimea = 520 mm.

                   Presă pentru struguri
                           (mare)                          (mica)

Mărimile:                                        Mărimile:
- înălţimea = 500 mm                    - înălţimea = 400 mm
- diametru = 300 mm                      - diametru = 280 mm

Procurăm de la persoane juridice resturi de fier şi de metale neferoase.
© 2012 «Uzina de Utilaj Termotehnic Floreşti».
Preferată
Despre uzina
Preţuri
Pentru contacte
Created by Botezat Olga
Autobăutor
Macinător de fin
Scara de gradină